1trż
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 wf-re KA h2
wf-g BV h1
sprz.r.-re Wi a1
gastr-g He 6
j.niemiecki-n Ga 8 sprz.r.-re Wi 3
bhp gas.-g Ur a1
j.francuski-f #1fb 3
2 8:00- 8:45 pods.przed. Ma 107 sprz.r.-re Wi a1
gastr-g He 6
org.sprz-re Św 111
tech.gas.-g Pi a1
mark.rekl.-re St 105
bhp gas.-g Ur a1
j.francuski-f #1fb 3
j.niemiecki-n Ga 8
3 8:50- 9:35 e_dla_bezp Ma 8 mark.rekl.-re St 105
gastr-g He 6
org.sprz-re Św 111
tech.gas.-g Pi a1
matematyka Łę 110 pods.przed. Ma 209
4 9:40-10:25 religia Gr 209 zaj.wych. Św 105 org.sprz-re Św 111
inf.-g No 203
biologia Wk 207 inf.-re No 12
z_francuski-g Jg 3
5 10:45-11:30 historia Mk 102 matematyka Łę 110 j.angielski-re Gd 0
j.angielski-g Kn 205
org.sprz-re Św 111
tech.gas.-g Pi a1
wf-re KA aula
wf-g BV h2
6 11:35-12:20 chemia Wk 207 geografia Gl 10 religia Gr 209 mark.rekl.-re St 3
tech.gas.-g Pi a1
wf-re KA h2
wf-g BV h1
7 12:25-13:10 wiedz.o kul Kj 105 j.polski Pk 107 fiz. Wk 207 j.angielski-re Gd 0 historia Mk 102
8 13:15-14:00   j.polski Pk 107 j.angielski-g Kn 205   j.rosyjski-r #1r 8
9 14:05-14:50         j.rosyjski-r #1r 8
10 14:55-15:40 ZKK       ZKK 13.15-14.00
Drukuj plan
wygenerowano 27.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum