2ti
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 wf-a2 BV h2 prac.sieci-a1 Tr 9 wf-a1 Ku aula   j.rosyjski-r #2rb 107
2 8:00- 8:45 matematyka KS 211 j.angielski-a1 Kn 205
prac.sieci-a2 Tr 9
witr-a1 Pa 12
urz.tech.kom-a2 Sy 11
j.niemiecki-n Cz 105 j.rosyjski-r #2rb 107
3 8:50- 9:35 matematyka KS 102 religia Ła 205 witr-a1 Pa 12
urz.tech.kom-a2 Sy 11
j.polski Pk 107 inf.-a1 JJ 203
witr-a2 Sy 11
4 9:40-10:25 wf-a1 Ku hfit
siec.-a2 Ml 9
religia Ła 209 urz.tech.kom-a1 Sy 11
siec.-a2 Ml 9
j.polski Pk 107 witr-a1 Pa 12
witr-a2 Sy 11
5 10:45-11:30 wf-a1 Ku hfit
syst-a2 Ml 9
siec.-a1 Ml 9
inf.-a2 JJ 203
urz.tech.kom-a1 Sy 11
inf.-a2 JJ 9
matematyka KS a1 matematyka KS 107
6 11:35-12:20 diagn.-a1 Sy 11
syst-a2 Ml 9
siec.-a1 Ml 9
inf.-a2 JJ 203
syst-a1 Ml 9
wf-a2 BV h1
wos Mk 211 syst-a1 Ml 9
wf-a2 BV h1
7 12:25-13:10 inf.-a1 JJ 8
diagn.-a2 Sy 11
matematyka KS 103 inf.-a1 JJ 12
j.angielski-a2 Sa 0
zaj.wych. Sy 11 j.angielski-a1 Kn 205
witr-a2 Sy 11
8 13:15-14:00   j.francuski-f #2f 3
j.niemiecki-n Cz 202
j.angielski-a2 Sa 0 j.francuski-f #2f 3  
Drukuj plan
wygenerowano 21.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum