2ti
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 diagn.-a1 Sy 11
wf-a2 BV h2
prac.sieci-a1 Tr 9
j.angielski-a2 Sa 0
wf-a1 Ku aula   j.rosyjski-r #2rb 107
2 8:00- 8:45 matematyka KS 110 j.angielski-a1 Kn 205
prac.sieci-a2 Tr 9
witr-a1 Pa 12   j.rosyjski-r #2rb 107
3 8:50- 9:35 matematyka KS 110 religia Ła 207 witr-a1 Pa 12
witr-a2 Sy 11
j.niemiecki-n Cz 107 inf.-a1 JJ 9
witr-a2 Sy 11
4 9:40-10:25 wf-a1 Ku hfit
siec.-a2 Ml 9
religia Ła 209 urz.tech.kom-a1 Sy 11
siec.-a2 Ml 9
j.polski Pk 107 witr-a1 Pa 12
witr-a2 Sy 11
5 10:45-11:30 wf-a1 Ku hfit
syst-a2 Ml 9
siec.-a1 Ml 9
inf.-a2 JJ 11
urz.tech.kom-a1 Sy 11
inf.-a2 JJ 9
j.polski Pk 107 matematyka KS a1
6 11:35-12:20 syst-a2 Ml 9 siec.-a1 Ml 9
inf.-a2 JJ 11
syst-a1 Ml 9
wf-a2 BV h1
wos Mk 102 syst-a1 Ml 9
wf-a2 BV h1
7 12:25-13:10   inf.-a1 JJ 9
diagn.-a2 Sy 11
inf.-a1 JJ 12
j.angielski-a2 Sa 0
zaj.wych. Sy 11 j.angielski-a1 Kn 205
urz.tech.kom-a2 Sy 11
8 13:15-14:00   j.francuski-f #2f 3
j.niemiecki-n Cz 208
matematyka KS 110 j.francuski-f #2f 3 urz.tech.kom-a2 Sy 11
9 14:05-14:50     matematyka KS 110 ZR 15.00-17.00  
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum