107 polonistyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 Mk 2bpa historia
      Pi 1tkż-żc tech.gas.
2 8:00- 8:45 Mk 3tkr u_hist.i sp.
Pk 2te j.polski
  Pk 2tpi j.polski
Pi 1tkż-żc tech.gas.
3 8:50- 9:35 Pk 1tmi j.polski
Pk 3tż j.polski
Pk 3tm j.polski
Pk 4trż j.polski
SK 3tkr-re org.rek
4 9:40-10:25 Pk 1tmi j.polski
Pk 3tż j.polski
Pk 3tm j.polski
  Ga 2tpe-n j.niemiecki
5 10:45-11:30 Pk 2tpi j.polski
Pk 2tm j.polski
Pk 4ti j.polski
Pk 4ti j.polski
Ga 2tpe-n j.niemiecki
6 11:35-12:20 Pk 2tpi j.polski
Pk 2tm j.polski
Ma 2bsa pods.przed.
Pk 4ti j.polski
Pk 4trż j.polski
7 12:25-13:10 Pk 2tm j.polski
Pk 3tż zaj.wych.
Te 3bs-a2 j.angielski
SK 2tkż zaj.wych.
Pk 4trż j.polski
8 13:15-14:00 Pk 2te j.polski
Mk 2tpż historia
  3Gr mat. i.
Pk 1tmi j.polski
9 14:05-14:50 Pk 2te j.polski
       
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum