1te
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 ZKK 2, s.201 mont.inst.-w1 BE e2
mont.inst.-w2 Kg 15
mont.inst.-w3 Kc 16
j.angielski-a1 SG 107
j.angielski-a2 17
  hit Mk 202
2 8:00- 8:45 pod.el. To 17 mont.inst.-w1 BE e1
mont.inst.-w2 Kg 15
mont.inst.-w3 Kc e2
religia KM 208   wf-a1 Ku hfit
wf-a2 Tu 21hs
3 8:50- 9:35 historia Mk 202 pom.el.-w1 BE e1
pom.el.-w2 Kg 15
pom.el.-w3 Kc e2
geografia Mj 7   mat. 110
4 9:40-10:25 j.francuski-fem #fem 211
j.niemiecki-nem #nme 20
pom.el.-w1 BE e1
pom.el.-w2 Kg 15
pom.el.-w3 Kc e2
religia KM 211 j.polski Gk 209 muzyka Kb 7
5 10:45-11:30 pod.el. To 17 podst.elektr BE 205 zaj.wych. 110 j.polski Gk 209 fiz. Bi 208
6 11:35-12:20 mat. 110 podst.elektr BE 205 inf.-a1 Ml 10
wf-a2 Tu 21hs
ma t 110 historia Mk 202
7 12:25-13:10 wf-a1 Ku hfit
wf-a2 Tu ORL
bhp Ug 12 wf-a1 Ku ORL
inf.-a2 Ml 10
fiz. Bi 208 podst.elektr BE 20
8 13:15-14:00 j.angielski-a1 SG 207
j.angielski-a2 209
j.polski Gk 26   geografia Mj 7 podst.elektr BE 20
9 14:05-14:50 j.angielski-a1 SG 207
j.angielski-a2 211
j.niemiecki-nem #nme 211     e_dla_bezp Wj 105
10 14:55-15:40 j.francuski-fem #fem 12        
Drukuj plan
wygenerowano 18.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum