3tmi
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 prac.sieci-i Dr cz
tech mech-m Mo 211
    j.polski Pk 107 historia 102
2 8:00- 8:45 prac.sieci-i Dr cz
tech mech-m Mo 211
  syst.-i 19
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
adm.sys.-i Dr cz
bhp-m Ug m3
mat. Ja 110
3 8:50- 9:35 prac.sieci-i Dr cz
eks.masz.-m SR 211
religia #r3t 208 diagn.-i Sy 8
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
chemia Mj 102 biologia Wk 207
4 9:40-10:25 wf Tu ORL mat. Ja 110 diagn.-i Sy 8
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
historia 102 wf Tu ORL
5 10:45-11:30 pods.przed. Ma 2 inf.-a1 UD 111
j.angielski-a2 MM 206
siec.-i Dr cz
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
biologia Wk 207 mat. Ja 110
6 11:35-12:20 witr-i Pa 5
prc.tech.-m Mo 203
j.angielski-a1 Fe 205
inf.-a2 UD 111
syst.-i 19
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt 15
j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
j.polski Pk 107
7 12:25-13:10 witr-i Pa 5
prc.tech.-m Mo 203
j.niemiecki-n Cz 210
j.rosyjski-r Ad 20
j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
chemia Mj 207 j.polski Pk 107
8 13:15-14:00 adm.sys.-i Dr cz
eks.masz.-m SR 203
  j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
zaj.wych. 102  
9 14:05-14:50     wf Tu hfit j.niemiecki-n Cz 210
j.rosyjski-r Ad 107
 
10 14:55-15:40     religia #r3t 209    
Drukuj plan
wygenerowano 29.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum