4tmi
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 j.angielski-a2 MM 206 chemia Łu 207 zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
   
2 8:00- 8:45 j.polski Pk 107 chemia Łu 208 bazy-i Pa 5
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
historia 102 biologia Wk 208
3 8:50- 9:35 bazy-i Pa 5
prc.tech.-m Mo 203
j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
adm. baz.-i Pa 5
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
mat. Du 103 wf Tu 21hs
4 9:40-10:25 bazy-i Pa 5
prc.tech.-m Mo 203
j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
adm. baz.-i Pa 5
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
wf Tu ORL j.polski Pk 107
5 10:45-11:30 biologia Wk 207 witr-i UD 203
tech mech-m Mo 211
adm. baz.-i Pa 5
zaj.prak.-m1 Ug m3
zaj.prak.-m2 Wt m1
wf Tu hfit j.polski Pk 107
6 11:35-12:20 prac.int.-i Pa 5
ang.zaw.-m Kn 11
witr-i UD 203
tech mech-m Mo 211
zaj.wych. 102 bazy-i Pa 5
eks.masz.-m SR 203
wos 4
7 12:25-13:10 prac.int.-i Pa 5
tech mech-m Mo 203
witr-i UD 203
eks.masz.-m SR e2
j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
j.angielski-a1 Fe 205 mat. Du 103
8 13:15-14:00 prac.int.-i Pa 5 j.niemiecki-n Ol 210
j.rosyjski-r Ad 201
religia #r4t 110   mat. Du 102
9 14:05-14:50     religia #r4t 110   j.angielski-a1 Fe 205
j.angielski-a2 MM 206
Obowiązuje od: 26 lutego
Drukuj plan
wygenerowano 25.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum