4tpż
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 j.polski Bu 2 mat. Pa 110 mat. Pa 110 j.angielski-a1 Rb 12
p.żyw.-a2 Pi 13
chemia Wk 207
2 8:00- 8:45 j.polski Bu 2 org.gas Pi 20 mat. Pa 110 j.angielski-a1 Rb 110
p.żyw.-a2 Pi 13
biologia Wk 208
3 8:50- 9:35 historia Mk 202 z.żyw Pi 20 j.niemiecki-n Ga 2
j.francuski-f 12
wf-a1 BV aula 3
p.żyw.-a2 Pi 13
j.angielski-a1 Rb 210
wf-a2 KA 21hs
4 9:40-10:25 biologia Wk 207 z.żyw Pi 20 j.polski Bu 110 u.gas Ur 13 j.angielski-a1 Rb 17
j.angielski-a2 Sa 2
5 10:45-11:30 org.gas Pi 20 j.angielski-a1 Rb 110
j.angielski-a2 Sa 2
zaj.wych. Pi 20 o.klient-a1 Ur 13
j.angielski-a2 Sa 16
u.gas Ur 20
6 11:35-12:20 wf-a1 BV 21hs u.gas Ur 2 religia Gr 209 o.klient-a1 Ur 13
j.angielski-a2 Sa 5
chemia Wk 207
7 12:25-13:10   wf-a1 BV hs21 religia Gr 209 p.żyw.-a1 Pi 13
wf-a2 KA hs21
wos Ma 2
8 13:15-14:00     z.żyw Pi 20 p.żyw.-a1 Pi 13
wf-a2 KA hs21
o.klient-a2 Ur 13
9 14:05-14:50     j.angielski-a2 Sa 2 p.żyw.-a1 Pi 13 o.klient-a2 Ur 13
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum